Four Thousand Weeks (Marathi)
Four Thousand Weeks (Marathi)
Four Thousand Weeks (Marathi)
Goel Prakashan

Four Thousand Weeks (Marathi)

Regular price Rs. 225.00 Sale price Rs. 250.00 Unit price per
Free Shipping
आमच्या कामाच्या लांबलचक याद्या, ओसंडून वाहणारे इनबॉक्स यांनी आम्हाला व्यापून टाकलं आहे आणि एकाग्रचित्त होण्याचा कालावधी कमी केला आहे. असं असलं तरीही मनःशांती आपण वेळेच्या समस्येला सामोरं गेलं पाहिजे. ही समस्या म्हणजे - पृथ्वीवरील आपल्या हास्यास्पद वेळेचा सर्वोत्तम वापर कसा करायचा, जो सरासरी चार हजार आहे. ऑलिव्हर बर्कमनचे हे पुस्तक, आपल्या मर्यादांना त्यांना सामोरं जाऊन आपल्या शोध कसा घ्यायचा आणि असं करून अधिक उन्मुक्त जीवन कसं जगायचं, यासंबंधी जागृत करणारं, चित्तवेधक आणि अत्यंत वास्तववादी असं आहे

Share this Product