Think and Grow Rich (Marathi) + The Power of your Subconcious Mind (Marathi)
Goel Prakashan

Think and Grow Rich (Marathi) + The Power of your Subconcious Mind (Marathi)

Regular price Rs. 350.00 Rs. 350.00 Unit price per
Free Shipping

तुमचे मन, तुमचे विचार हेच तुमचे खरे भांडवल आहे. मनात योग्य विचारांचीच भरती करा योग्य विचार, योग्य ठिकाणी तुम्हाला करता आला पाहिजे. भीती, स्वतःबद्दल वाटणारी अनुकंपा, देश- मत्सर तसेच न्यूनगंड किंवा पराकोटीचा असंतोष व साचलेला क्रोध या सगळ्या नकारात्मक भावना आहेत. तुम्ही अत्यंत तरल सावधानतेने या नकारात्मक भावना ओळख करायला हवे. आपले मन जरी चंचल असले तरी ती ते एखाद्या सुंदर संकल्पनेचा पाठपुरावा प्राणपणाने करू शकते. या मनाचा दृढ विश्वास त्याला सावरायला समृद्ध व श्रीमंत बनवत असतो. Action is the real measure of intelligence नेपोलियन हिल


 

 

आपल्या अंतर्मनाची क्षमता व ताकद खरोखरीच अफाट असते. आपण जर मनाच्या एका शांततेत पूर्ण प्रेमाने आणि अगदी हळूवारपणे आपल्या अबोध-सुप्त मनाशी संवाद साधला आणि त्याला योग्य सकारात्मक व संभाव्य सूचना दिल्या, तर सारे काही आपल्या मनासारखे घडू शकते. मुख्य म्हणजे, आपण आपल्या भयावर वा न्यूनगंडावर मात करू शकतो. आपले अबोध-अंतर्मन हे आपल्या संवादानुसार-सूचनेनुसार मोठ्या आज्ञाधारकरीतीने विचार-वर्तन करीत असते. आपल्या सूचना या नेणिवेच्या तळापर्यंत जातात आणि तिथेच त्याचा कोंभ रुजतो. पुढे त्याला काही दिवसातच अंकूर फुटतात. आपले अंतर्मन आणि आपले बाह्यमन यात समतोल, सहयोग आणि संवाद सतत राहू द्या! डॉ जोसेफ मर्फी


Share this Product